Суха Кожа

Кожата на бебето е онази защитна обвивка, която го предпазва от външния свят. Тя също така осигурява взаимодействието със заобикалящата го среда.

0