Медицинското проследяване на бременността

Начало

През деветте месеца на бременността много пъти ще бъдете обект на внимание от страна на медицинското тяло – по принцип се провеждат седем гинекологични консултации, една с анестезиолог и три ултразвукови изследвания, за да се гарантира безпроблемното развитие на бременността както за Вас, така и за бебето Ви (Тези данни, както и подробното им описание по-нататък, се отнасят за Франция – б. пр). При откриване на патологични състояния към този списък се прибавят още консултации. Вижте как протичат тези прегледи!

> Начало на бременността
> Първа консултация
> Месечно проследяване
> Допълнителни прегледи
> Ултразвукови изследвания
> Консултация с анестезиолог
> След ражданет

 

 

Коментирайте статията

ИЗПРАЩАНЕ