Фондация Mustela

Създадена под егидата на Фондация Франция, гаранция за почтеност и прозрачност, Фондация Mustela се ангажира с подпомагане на развитието на децата и на родителската грижа, навсякъде по света.

Фондация Mustela е насочена към медицинските специалисти, работещи с деца: детски медицински сестри, акушерки, педиатри, детски психиатри, психолози и фармацевти. Тя поддържа също така връзки с широката общественост, тъй като се ангажира с превенция и с няколко приложни проекта, във Франция и по света.

Различните инициативи на Фондация Mustela, изградени постепенно през годините на нейната дейност и изпълняват 3 основни цели:

 

Fondation MustelaПодкрепа на научните изследвания чрез предоставяне на Стипендии и на Награда за научноизследователската дейност и Награда по акушерство.
Fondation MustelaНасърчаване на обучението и превенцията в грижа за здравето на децата, чрез публикуване и безплатно разпространение на брошури, листовки и плакати.
 

Fondation Mustela

Финансиране осъществяването на приложни дейности, свързани с "положително отношение" към децата във Франция чрез присъждане на Награда за Социална Педиатрия (която се присъжда също и в Италия) и в международен план.

ИЗПРАЩАНЕ