Нашата цел: да бъдем въглеродно неутрални (да не излъчваме вредни емисии) поне до 2030 г.  

Това означава, че ще трансформираме процесите по извличане на активни съставки и производство на продукти, за да сме оптимално близо до клиентите си, използвайки кръгов подход* и за производството и за опаковането (*пълно усвояване на изходните съставки, без отпадък и цялостно рециклиране на опаковките)

Земеделие

Responsible sourcing

Отговорно земеделие

Избираме нашите партньори сред отговорните производители, които отглеждат продукцията си под контрола на UEBT (Съюз за етична биотърговия). В основата на тези партньорства е желанието ни да можем изцяло да проследяваме производството на продуктите, от които извличаме активните си састъвки: от отглеждането, през брането, до сушенето и екстракцията.

Natural and organic ingredients

Натурални и органични съставки

Още от създаването на компанията, ние избираме най-добрите съставки от растителния свят, за предпочитане органични, като в същото време продуктите ни са абсолютно безопасни според строгите разпоредби за състав на бебешката и детска козметика.

The fight against waste

Битката срещу загубите при производството

Обработката на авокадото за извличане на активните съставки при нормални обстоятелства води до загуби на част от плода. В нашето производство цялото авокадо (включително костилката) се транформира в олио и пудра, от които извличаме Захари от авокадо, които можете да откриете във всеки наш продукт.

Състав и производство

Green extraction processes

Зелен процес на екстракция

Използваме специфични технологии, които не вредят на хората и околната среда в процес на производство: молекулярна дестилация (зелен процес, използван за разделяне и концентриране на качествени маслени съставки) и биотехнологии като ензимно инженерство, заместител на химични субстанции.

Downsizing water and energy consumption

Намаляване на консумацията на вода и енергия

От 2018-а, за 100 произведени единици, намалихме консумацията на електричество със 17.1%, газ с 23.1 и вода с 20.8%

Green energy

Зелена енергия

От 2018-а, ние използваме 100% зелено електричество от възобновяеми енергийни източници (вятър, вода и т.н.) за нашето производство, ситуирано във Франция.

Нашата еко-политика

Eco-designed products

Продукти с еко-дизайн

Нашите продукти са с еко-дизайн – от момента на производството, през употребата, до рециклирането на опаковките. И пластмасовите, и хартиените ни опаковки са рециклируеми, като инструкциите за употреба са напечатани в самите опаковки (така се намалява употребата на хартия). Хартията е от устойчиво земеделие, напечатана с мастила на растителна основа.

Experimenting bulk

Насипни продажби

В момента експериментираме с насипни продажби във Франция: т.е. продаваме непакетирани продукти. Дългосрочната идея в екологичен аспект е да стъпим една крачка напред в бъдещето и да намалим употребата на опаковки.

Насипните продажби (зелен метод на разпространение) е икономически подход, който предлага алтернатива на пластмасовите опаковки

Route optimization

Оптимизиране на маршрута

GEODIS, складът ни, се намира на по-малко от 800 метра от производствените халета, което намалява вредните емисии при транспорт на готовата продукция (ISO140001 сертификат – стандарт за опазване на околната среда)

Нашата еко- дизайн политика

-142 тона

по-малко пластмаса, използвана в опаковките ни от 2010-а насам

-65 тона

по-малко картон, използван в опаковките ни от 2010-а

B Corp certified

Гордеем се, че притежаваме B Corp сертификат

През 2018-а, нашите сили и отдаденост бяха възнаградени с B Corp сертификат. Разпознаваема по целия свят, тази награда се дава на компании и марки, които се стремят да бъдат „най-добрите ЗА света“ наместо „най-добрите В света“. Тази оценка изисква от нас да имаме активно отношение и поведение върху влиянието, което нашата компания оказва върху света.

Our commitments / B Corp video EN
  • B Corp е международна награда, чието притежание налага на фирмите и марките да развиват бизнеса си в три насоки - икономическа, социална и екологична, оказвайки позитивно влияние върху обществото и околната среда.

  • B Corp представлява общност от повече от 2800 комании в целия свят, които споделят едни и същи хуманни визии за икономиката и чиито основни бизнес интереси се разгръщат в три насоки – икономическа, социална и екологична. 

  • посетете: https://bcorporation.eu/

B Corp е международна награда, чието притежание налага на фирмите и марките да развиват бизнеса си в три насоки - икономическа, социална и екологична, оказвайки позитивно влияние върху обществото и околната среда.

B Corp представлява общност от повече от 2800 комании в целия свят, които споделят едни и същи хуманни визии за икономиката и чиито основни бизнес интереси се разгръщат в три насоки – икономическа, социална и екологична. 

посетете: https://bcorporation.eu/

Научете повече за Мустела

НАШАТА ЕКСПЕРТИЗА В НЕОНАТАЛНАТА ДЕРМАТОЛОГИЯ

Нашите уникални познания за кожата на бебетата

Да надникнем в нашите продукти

Само най-доброто – това е!

НАШАТА ИСТОРИЯ

Отдадена, независима френска фамилна марка, от 1950-та година